Adriana Kubištová Máčiková (Lachende Bestien & Divadlo koňa a motora)